Forsiden af Henriks Apps

Samlet præsentation.

Henrik hjælper med forbedringer til iPhone apps og Android apps.

Henrik er app udvikler. Det vil sige han er software udvikler og har specialiseret sig i udvikling af mobile apps til iPhone og Android.

Henrik har hjulpet kunder med alt fra små prototype apps til store, komplicerede apps som bruger de nyeste faciliteter indenfor mobil app teknologi.

Henrik udviklede sin første mobile app for Teknologisk Institut i 2014 og siden er det gået fremad i højt tempo.

Henrik har som app-udvikler arbejdet sammen med nogle af landets dygtigste app-udviklere på TV 2 og MV-Nordic.

Gratis prototype app

Har du en god ide til en app?

Så ring til Henrik og få en gratis eller meget billig prototype mobil app.

En prototype er en app, som du kan installere på din smartphone eller mobiltelefon, og som ligner den app, du har en ide om, men uden den fulde funktionalitet.

Du kan bladre i appen, trykke på knapperne, swipe, og så videre. Det giver dig mulighed for at afprøve, om designet og brugergrænsefladen er god. Du kan lade venner og kolleger prøve appen og give dig feedback.

En prototype er et godt udgangspunkt for en snak om, hvad appen mere præcist skal kunne, og dermed bliver det nemmere at sætte en pris på appen og give et skøn for hvor hurtigt, appen kan udvikles.

Henrik har nogle værktøjer, som gør det muligt at udvikle en prototype app ganske hurtigt, og derfor kan en sådan protype app ofte leveres gratis.

Så ring til Henrik.

Han træffes på 70 23 90 00 og det er gratis.

MongoDB

En af mine kunder bruger en Heroku server som backend. På serveren køres en Mongo DB database. Software til backenden er skrevet i Node java script, eller Node-JS, som det kaldes.

Til databaser benyttes sproget SQL rigtig meget, men der findes databaser, som ikke bruger SQL\@. Mongo DB er er en af den type databaser, som ikke følger SQL\@.

Som bekendt kan en appudvikler nemt tage data ud af en SQL database. Det er bare at skrive en SQL kommando, for eksempel

SELECT * FROM kunder.

Hermed får du alt data ud fra tabellen "kunder".

På vores Heroku server var det ikke muligt at trække data ud af Mongo databasen. Man kunne med et web interface få vist 10 poster fra en tabel, men det var ikke rigtig brugbart.

Jeg skrev derfor noget Java script software, som kunne hente de ønskede data. Jeg formatterede disse data som en lang streng i kommasepareret format. I JavaScript kan en streng være 1 GB lang eller noget i den stil.

Jeg brugte Nodemailer faciliteten til at sende en email med denne streng.

Emailen går til den person i min kundes virksomhed, som står for kundeservice og markedsføring.

Strengen fremstår som en vedhæftet fil, så den kan med et klik med musen tages ind i et regneark, og vupti, så har du en masse data til kundeservice og markedsføring.

Appudvikler

Telefon: 70 23 90 00

Email: henrik@henriks-apps.dk

Henrik træffes på Skype efter aftale.

Henrik har kontor midt i Danmark, og arbejder for kunder overalt i landet. En af Henriks kunder er firmaet Going Social i København.

Henriks Apps Aps
Stegstedvej 22
5200 Odense Vest

Henrik hjælper med forbedringer til iPhone apps og Android apps.

Henrik har blandt andet løst opgaver for følgende iværksættere, virksomheder, og offentlige institutioner.

Going Social IVS

Odense Universitetshospital

TV 2

Teknologisk Institut

MV Nordic A/S

GDPR. General data protection regulation.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27.april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

De første 31 sider giver 173 punkter med overvejelser, som ligger til grund for selve forordningen, som begynder på side 32.

Artikel 5 siger blandt andet at personoplysninger skal være begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.

Det er meget almindeligt, at man som bruger af en mobil app bliver bedt om at registrere sig. Typisk skal man oplyse navn og email adresse, men ofte bedes man også oplyse fødselsdato, køn, bopæl, med videre.

De fleste af os har sikkert oplevet en del tilfælde med apps, som ret ukritisk har bedt os om flere personlige oplysninger, end der strengt taget var brug for.

Ifølge artikel 5 bør vi fremover kun bede om de oplysninger, der er nødvendige.

Hvis vores app ikke har brug for at kende personens køn, bør vi altså ikke spørge om personens køn.

Hvis personens køn i en vis udstrækning kan have interesse, for eksempel for andre brugere af appen, kan vi give brugeren mulighed for at give oplysningen, således at det er frivilligt.

Artikel 5 siger desuden at personoplysninger skal være korrekte. Det skal altså være muligt for brugeren at opdatere de personlige oplysninger.

Artikel 5 siger at personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere den registrerede i længere tid end nødvendigt.

Der står ikke at oplysninger skal slettes, men sletning er en effektiv måde at opfylde kravet på.

Vi skal altså fremover løbende sørge for at slette eller "afidentificere" oplysninger om brugerne.

Den dataansvarlige skal kunne påvise, at disse regler overholdes. Der skal altså være dokumenterede eller dokumenterbare procedurer for opfyldelse af reglerne. For eksempel kan man have et system, som jævnligt sletter brugere, der har været inaktive i 3 måneder.

Artikel 6 siger kort sagt, at for kommercielle eller gratis apps, er behandling kun lovlig hvis den registrerede har givet sit samtykke. Den dataansvarlige skal ifølge artikel 7 kunne påvise, at den registrerede har givet samtykke. Erklæring om samtykke skal være let forståelig, og de dele, som ikke er let forståelige, er ikke bindende.

Et samtykke skal kunne trækkes tilbage, og det skal være lige så nemt som at give samtykke. Vore apps skal altså indeholde en facilitet, hvor brugeren kan trække sit samtykke tilbage.

Forordningen gør det ulovligt at behandle visse oplysninger, med mindre særlige forhold gør sig gældende, og det er primært statens interesser. For os, som arbejder med kommercielle og gratis apps, er det ulovligt at behandle følgende oplysninger.

Race, etnisk oprindelse, politisk, religiøs, eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetisk data, biometrisk data med det formål at identificere personen, helbredsoplysninger, sexuelle forhold, og sexuel orientering.

Formodentlig falder personens køn ikke ind under denne liste, men hvis man vil være på den sikre side, bør man undlade at forlange personens køn oplyst.

Artikel 13 siger blandt andet, at vi skal orientere den registrerede om, hvor længe vi opbevarer oplysningerne, og de kriterier, der anvendes til at fastlægge varigheden. Hvis vi for eksempel sletter brugerens profil efter 3 måneders inaktivitet, skal vi således oplyse dette.

Artikel 13 kræver at vi oplyser brugeren om flere forskellige ting, så man bør gå artikel 13 igennem, når man formulerer den tekst, man benytter når brugeren opretter sin profil og giver sit samtykke.

I de fleste apps får vi som regel oplysningerne fra brugeren, men der kan naturligvis være mange situationer, hvor data kommer fra andre kilder. Hvis din app er af en type, hvor oplysninger også kommer fra andre kilder, for eksempel brugerens bank, brugerens tandlæge, og så videre, er der nogle særlige krav, man skal følge. Se artikel 14.

Retten til at blive glemt behandles i artikel 17.

Artikel 20 siger at den registrerede har ret til dataportabilitet. Oplysningerne skal udleveres i et struktureret, maskinlæsbart format. Her kunne man forestille sig en såkaldt kommasepareret fil eller CSV fil.

Der er dog kun krav om at data skal kunne overføres til en anden dataansvarlig, såfremt det er teknisk muligt.

Podcasts.

Peter Diamandis og Dan Sullivan mødes en gang hveranden uge for at producere en ny episode af Exponential wisdom. Hvert afsnit varer cirka 20 minutter og er både underholdende og inspirerende. Blandt andet tales der om Spacex, Tesla, Uber, Steve Jobs, smartphones, tablets, Android i den tredie verden, innovation, nytænkning, venture kapital, angel investering, og meget andet.

Exponential wisdom

Tesla Daily giver nyheder og analyse om bilfirmaet Tesla Inc. Rob Maurer producerer denne podcast såvidt muligt dagligt, og udsendelserne er ikke fra Tesla Inc. Rob Maurer kalder sin podcast "unofficial". Serien er en god modvægt overfor de almindelige mediers ofte sensationsprægede dækning af Elon Musk og Tesla. Rob Maurer har investeret i Tesla og han fokuserer både på tekniske forhold, sociale forhold, miljøforbedringer, og den økonomiske side af Tesla. Han ser den elektriske bil som en væsentlig del af fremtidens transport. Han er som rigtig mange andre en stor beundrer af Elon Musk.

Tesla Daily

The Indie Hackers Podcast har interviews med iværksættere. Courtland Allen er en rigtig god interviewer, som giver iværksætteren tid til at fortælle detaljeret om arbejdet med at være innovativ og starte en ny virksomhed. De fleste iværksættere har forsøgt flere forskellige projekter, før de får sucess, og vi hører om, hvad der gik galt med de første forsøg. Vi hører også om den store glæde, når iværksætteren fik sucess, begyndte at tjene mange penge, og skulle ansætte personale. Ordet "indie" betyder i denne sammenhæng "independent", altså omtrent svarende til selvstændig erhvervsdrivende i Danmark.

The Indie Hackers Podcast

The Critical Path var en fascinerende podcast om nytænkning, innovation, disruption, produktudvikling, startups, og meget mere. Anders Brownworth snakker med Horace Dediu om forskellen mellem Apple og Google, Apple watch, Apple bilen, selvkørende biler, Clayton Christensen med The Innovator's Dilemma, Steve Jobs, og mange andre emner. Det er en serie, som fordyber sig i dagens emne, og en udsendelse kan vare 2 timer. Der er 204 afsnit i serien.

The Critical Path

The Bitcoin Knowledge Podcast er med Trace Mayer, som er en velkendt figur i Bitcoin miljøet. Han var tidligt aktiv med Bitcoin efter han skrev en bog om det sårbare "fiat money" pengesystem i USA og resten af verden. Han interviewer personer som på forskellig vis har betydning indenfor Bitcoin området, herunder software udviklere, venture kapitalister, angel investors, forretningsfolk, ledere, og iværksættere. Trace Mayer er en meget positiv person, og selvom han interviews er seriøse, er der altid plads til humor. Hans udsendelser kommer uregelmæssigt, så der kan godt gå nogle uger, før du får en ny udsendelse. Mange af de gamle udsendelser er stadig relevante.

The Bitcoin Knowledge Podcast

The Full Ratchet handler om venture kapital. Nick Moran fra Chicago interviewer venture kapitalister for at høre hvordan de finder lovende iværksættere og startup virksomheder, hvordan de bidrager til at øge chancen for at virksomheden får sucess, hvilke teknologier der er vigtige netop nu, personlige relationer, og meget andet. Nick Moran har blandt andet interviewet Tim O'Reilly, Wayne Kimmel, Brian Ascher, David Cohen, Evangelos Simoudis, Ben Einstein, Ethan Kurzweil, og mange andre. Udtrykket "full ratchet" betegner en måde, hvorpå man kan værdisætte kapitalandele i en virksomhed, når der udstedes nye kapitalandele til en anden pris end de oprindelige kapitalandele.

The Full Ratchet

Astronomy Cast handler om astronomi og rumfart, og har blandt andet behandlet emner som Hubble-Lemaitre loven, dværg-galaxer, stjerne populationer af type I, II, og III, udvinding af råstoffer fra asteroider, måner omkring Saturn og Jupiter, exoplaneter, udforskningen af Mars, og meget andet. Fraser Cain interviewer astronomen Pamela Gay, og samspillet mellem de 2 personer fungerer rigtig godt. Udsendelserne er både informative og underholdende.

Astronomy Cast